Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима обавља послове који се односе на: пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција; управљање пројектима организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава - донатора; израду анализа рада тела Европске уније из надлежности и за потребе Министарства одбране; давање ставова и мишљења по питању представника Министарства одбране на активностима у оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији; сарадњу и информисање релевантних структура Министарства одбране и Војске Србије о планираним и спроведеним активностима у погледу планирања, програмирања и спровођења пројеката; праћење прописа из преговарачких поглавља; активно учешће у свим активностима које су у вези са европским интеграцијама из надлежности Министарства одбране и Војске Србије; сарадњу са члановима преговарачких група у Министарству одбране и Војске Србије и представницима релевантних домаћих и међународних институција надлежних за приступање Републике Србије Европској унији; обавештавање и информисање свих релевантних структура унутар Министарства одбране и Војске Србије о испуњеним испланираним активностима и задацима који се односе на област управљања пројектима и област евроинтеграција; друге послове у вези са процесом интеграција Републике Србије у Европску унију из надлежности Министарства одбране.

Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима је дефинисала смернице даљег рада у циљу успостављања функционалне структуре и бољег доприноса у пројектној подршци организацијских структура Министарства одбране и Војске Србије. Дирекција ће у том смислу обезбедити функционалан, концептуални оквир и плански рад у обављању редовних послова из своје надлежности, кроз реализацију активности које ће сагледати, планирати и реализовати у краћем и дужем временском периоду.

09.12.2022 |

Одржан 15. регионални састанак механизма за родну равноправност

Дводневни 15. регионални састанак механизма за родну равноправност у министарствима одбране и оружаним снагама на Западном Балкану одржан је у Београду, у организацији Центра за контролу малокалибарског и лаког наоружања за југоисточну и источну Европу Развојног програма Уједињених нација (UNDP SEESAC).

Детаљније

01.12.2022 |

Састанак са представницима међународних организација и билатералних партнера из области родне равноправности

Консултативни састанак представника Сектора за политику одбране са представницима међународних организација и билатералним партнерима са којима се у претходном периоду интензивно сарађивало у области примене Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и безбедност и унапређења положаја жена у систему одбране одржан је у Дому Гарде на Топчидеру.

Детаљније

17.11.2022 | Актуелности

Учешће делегације МО Р. Србије на Софијском безбедносном форуму

Представници Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима учествовали су на Софијском безбедносном форуму који је одржан 17. новембра 2022. године, на тему Нови Стратегијски концепт НАТО и Стратегијски компас Европске уније.

Детаљније

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас