Druga sesija seminara o rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednosti

20. 12. 2021

 

Ministarstvo odbrane i Kancelarija UN WOMEN u Srbiji realizovali su drugu trodnevnu edukativno-informativnu sesiju pod nazivom „Rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti", od 15. do 17. decembra na Zlatiboru.

Cilj sesije bio je da se tema rodne ravnopravnosti približi što većem broju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, prvenstveno kroz prikaz opšteg pravnog okvira koji čine Rezolucija SB UN 1325 i prateće rezolucije, kao i nacionalni zakoni, strategije i akcioni planovi iz ove oblasti. Težište rada bilo je usmereno na sagledavanje institucionalnog i normativnog okvira kojim se obezbeđuje povećana zastuplјenost, uklјučenost i odlučivanje žena u svim procesima koji se tiču očuvanja mira i bezbednosti i razvijanja mehanizama prevencije, radi povećanja bezbednosti žena u miru, konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva u kriznim i vanrednim situacijama.

Druga sesija održana na Zlatiboru, nastavak je prve, koja je realizovana u Aranđelovcu od 1. do 3. decembra. Učesnicima obe sesije predstavlјeni su uzroci i pojavni oblici diskriminacije žena, instrumenti i mehanizmi za njeno sprečavanje, kao i osnovni pojmovi u vezi sa rodno zasnovanim nasilјem i zaštitom protiv njega.

Ministarstvo odbrane politiku jednakih mogućnosti i rodnu ravnopravnost sprovodi kao jedan od strateških cilјeva, težeći što bolјim rezultatima i standardima, a uvažavajući potrebe sistema odbrane, potencijal žena koje ulaze u sistem, specifičnosti nasleđenog stanja, kao i iskustva i primere dobre prakse razvijenih zemalјa i zemalјa regiona.

Lidersko angažovanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u izradi i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – „Žene, mir i bezbednost" u Republici Srbije omogućilo razvijanje mehanizama za sprovođenje rodnih politika i identifikovanje i sprečavanje rodne diskriminacije.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas