taiex-logo.jpg

ODOBRENA ČETIRI PROJEKTA OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE U OKVIRU PROGRAMA TAIEX

24. 02. 2014

Radi dostizanja cilјeva definisanih u strateškim dokumentima Republike Srbije, kao i opredelјenosti Republike Srbije da kroz mir i stabilnost doprinosi izgradnji i jačanju bezbednosti, razvijanju sposobnosti Vojske Srbije u izgradnji povolјnog bezbednosnog okruženja, partnerstva i učešća u multinacionalnim operacijama sa mandatom UN i EU, Direkcija za upravlјanje projektima je, u saradnji sa Centrom za mirovne operacije ZOK GŠ VS, sačinila sledeće predloge projekata za finansiranje iz sredstava fondova EU, koji su odobreni od strane Evropske komisije u okviru programa TAIEX (posebno odelјenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije):

 

1.     ''Podrška u pripremanju samostalne realizacije Kursa za vojne posmatrače'' - Studijska poseta,

2.     ''Podrška samostalnoj realizaciji Kursa za vojne posmatrače'' - Ekspertska misija,

3.     ''Sistemi i načini finansiranja aktivnosti centara za mirovne operacije drugih zemalјa'' - Ekspertska misija,

4.     ''Sistemi i načini finansiranja aktivnosti i angažovanja u multinacionalnim mirovnim operacijama'' - Studijska poseta.

Početak i završetak realizacije navedenih projekata planira se u 2014. godini.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas