Инфо сесија.JPG

INFO SESIJA «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020»

12. 11. 2013

Privredna komora Beograda je 8. novembra 2013. godine održala jednodnevnu EU info radionicu u cilјu pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije.

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata, a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po prvi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavlјene konkurse, kao i jasan pregled cilјeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama organizacija.

Info sesija je imala za cilј podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja ali i da poveća vidlјivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas