20150615_1537391.jpg

ODRŽANA PREZENTACIJA DIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PRIJEM DUŽNOSTI

16. 06. 2015

Direkcija za upravljanje projektima SBiF je od 23.04.2015. godine pretpočinjena Sektoru za politiku odbrane i preimenovana u Direkciju za evropske integracije i upravljanje projektima. U skladu sa tim, 15.06.2015. godine, organizovan je prijem dužnosti direktora Direkcije i održana je prezentacija Direkcije u sali za sastanke SBiF.

Prezentaciji su prisustvovali: gospodin Zoran Đorđević, državni sekretar, general-major Slađan Đorđević, vršilac dužnosti zastupnika pomoćnika ministra za politiku odbrane, pukovnik dr Katarina Štrbac, direktor Direkcije, kao i zaposleni iz Direkcije.

Nakon uvodnih obraćanja državnog sekretara Zorana Đorđevića, general-majora Slađana Đorđevića i pukovnika dr Katarine Štrbac, održana je prezentacija o pravnom okviru, organizacionoj strukturi, zadacima, ostvarenim rezultatima od 2012 - 2015. godine i o planiranim zadacima Direkcije. Prezentaciju je održala gospođa Zorica Vuković, referent za evropske integracije.

Poseban osvrt je napravljen na tekuće projekte od značaja za sistem odbrane. Državnom sekretaru Zoranu Đorđeviću i general-majoru Slađanu Đorđeviću su prezentovana četiri projektna predloga: ''Unapređenje tehnološke podrške elektronskog upravljanja dokumentima u MO i VS'', ''Izrada mapa ugroženosti i mapa rizika (nabavka LIDAR kamere)'', ''Uništavanje medicinskog otpada iz skloništa MO i VS'' i ''Razvoj sposobnosti civilnih struktura društva u Srbiji za učešće u multinacionalnim operacijama - civilna ekspertiza u multinacionalnim operacijama''.

Državni sekretar Zoran Đorđević je na kraju sastanka poželeo uspešan rad Direkcije u narednom periodu.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas