Identifikacioni broj: PR00-052-OMLJ4-1300/02-09/10

 

Naziv projekta: ''Brodski simulator''

Nosilac aktivnosti: Vojna akademija

Kratak opis: Projekat obuhvata uspostavlјanje brodskog simulatora u Centru za simulacije i učenje na dalјinu Vojne akademije. Brodski simulator predstavlјa softver i radio bi na postojećem desktop hardveru Centra za simulacije i učenje na dalјinu Vojne akademije.

Strateški/pravni osnov: Evropa 2020, Zakon o visokom obrazovanju, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija razvoja obrazovanja u RS do 2020. godine, Strategija razvoja stručnog obrazovanja u RS, Strategija razvoja informacionog društva u RS.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas