Identifikacioni broj: PR00-072-OVOJ6-1200/01-03/20

 

Naziv projekta: ''Elektronska arhiva i digitalizacija dokumenata''

Nosilac aktivnosti: Sektor za budžet i finansije

Kratak opis: Glavni cilј koji se sprovodi implementacijom projekta je uvođenje elektronske arhive i digitalizacija dokumenata MO i VS.
Ministarstvo odbrane je jedan od najvećih organa državne uprave u Srbiji, pa se može lako i zaklјučiti da poseduje ogromnu količinu podataka koja je čuvana u papirnom obliku.
Neophodno je da se u skorije vreme reši ovaj problem, tj. da se ti podaci i sva dokumentacija skladišti i čuva na pravi način.
Elektronska arhiva je aplikaciono programsko rešenje koje služi za arhiviranje materijala: dokumenata, projekata, predmeta i planova i koje podrazumeva čuvanje dokumentacije u digitalnom obliku.
Glavne prednosti uvođenja elektronskog arhiviranja dokumenata: brz pristup informacijama, niži troškovi poslovanja, pun nadzor nad dokumentima, zaštita od uništenja i zloupotrebe, smanjenje arhivskog prostora.

Strateški/pravni osnov: Evropa 2020, Deklaracija UN Milenijumski cilјevi razvoja, Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine, Zakon o elektronskom dokumentu.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas