Identifikacioni broj: PR00-072-OMLJ1-1300/01-01/20

 

Naziv projekta: ''Elektronsko arhiviranje dosijea personalnih podataka u MO i VS''

Nosilac aktivnosti: Uprava za kadrove Sektora za lјudske resurse MO

Kratak opis: Opšti cilј projekta je podizanje informativnih i tehnoloških kapaciteta MO i VS u cilјu unapređenja interoperabilnosti, podrške i jačanja saradnje Republike Srbije sa zemlјama regiona sa zemlјama regiona, kao i sa zemlјama članicama Partnerstva za mir.

Strateški/pravni okvir
: Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija odbrane RS, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas