Identifikacioni broj: PR00-011-OVKV0-1300/01-01/10

 

Naziv projekta: ''Izgradnja sistema tehničke zaštite u objektima Vojske Srbije''

Nosilac aktivnosti: Komanda KoV

Kratak opis: Potrebno je izvesti radove tehničke zaštite u 5 skladišnih kompleksa (IO Sk UbS ''Izbice'', TrSk Ubs ''Jazak'', IO ''Vlaški Do'', IO TrSk ''Rvati'', IO ''Donji Komren'') i 2 komande (zgrada komande Kov, zgrada komande 1.brKoV), operativno-taktičkog nivoa.

Strateški/pravni osnov: Deklaracija UN Milenijumski cilјevi razvoja, Evropska strategija bezbednosti, Strategija EU protiv širenja oružja za masovno uništenje, Zakon o odbrani, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija odbrane RS, Strategija kontrole strelјačkog i lakog oružja u RS za period 2010-2015.

Početak projekta: 2014.

Završetak projekta: 2015.

Izvor finansiranja: Donacije

 

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas