Identifikacioni broj: PR00-114-OMLJ4-1200/00-01/10

 

Naziv projekta: ''Podizanje kapaciteta Sportskog centra na Vojnoj akademiji''

Nosilac aktivnosti: Odsek za vojni sport, Vojna akademija

Kratak opis: Faze implementacije projekta:
1. Teretana na otvorenom;
Razvoj opšte fizičke kondicije pripadnika VA i MO, razvijanje snage i negovanje bodi bildinga kao sporta u MO i VS.
Modernizovanje sportskog kompleksa na Vojnoj akademiji adaptacijom teretane na otvorenom postavlјanjem funkcionalnih sprava za vežbanje.
Projekat je održiv u smislu neprekidnog korišćenja pomenute lokacije kroz: realizaciju nastave sa kadetima Vojne akademije, obuku učenika Vojne gimnazije i profesionalnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, razvoj bodi bildinga kao sportske aktivnosti, razvoj anaerobnih sposobnosti pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, upražnavanje sportskih aktivnosti u prirodnom ambijentu itd.
2. Ispitivanje neuro-mišićne funkcije;
Razvijanje postojeće laboratorije za morfološka i funkcionalna istraživanja pri Katedri za fizičku kulturu. Dobijeni rezultati će biti primenjeni u nastavi sa učenicima i kadatima, sportu i rekreaciji. Projektne aktivnosti podrazumevaju nabavku dinamometara i ostale prateće opreme.
3. Veštačka stena;
Razvoj penjačkog sporta (brzinsko slobodno penjanje na veštačkoj steni) u Vojsci Srbije i Republici Srbiji.
Izrada boldera i veštačke stene (9,5m x 18m) koja se naslanja na spolјni zid objekta Vojne akademije (KN-4) prema sportskom centru i platou za postrojavanje. Ovo bi bila najveća veštačka stena u Beogradu i Srbiji.
Održivost projekta u smislu neprekidnog korišćenja od strane učenika Vojne gimnazije, kadeta Vojne akademije, kao i pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, civilnih struktura, organizovanja domaćih i međunarodnih takmičenja, razvoj penjačkog sporta u Republici Srbiji itd.
4. Mačevalački sport;
Nabavka mačevalačke opreme (trenažne, trenerske i takmičarske, za žene i muškarce za floret, mač i sablјu).
Održivost projekta u smislu neprekidnog korišćenja kroz: obuku učenika Vojne gimnazije, kadeta Vojne akademije, kao i pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, organizovanje međunarodnih sportskih takmičenja u mačevanju u okviru Međunarodnog saveta za vojne sportove CISM, pripremu i odlazak ekipa na takmičenja u okviru bilateralne vojne saradnje između Vojnih akademija i Oružanih snaga, razvoj mačevanja u Republici Srbiji itd.
5. Pentatlon prepreke;
Razvoj pentatlona kao vojne takmičarske sportske discipline u Vojsci Srbije.
Održivost projekta se ostvaruje putem njegovog neprekidnog korišćenja: obuka učenika VG, kadeta VA, kao i pripadnika MO i VS, razvoj vojnog pentatlona u Vojsci Srbije, organizovanje letnjih priprema pentatlonaca iz MO i VS kao i iz stranih oružanih snaga, organizovanje međunarodnih sportskih takmičenja u vojnom pentatlonu u okviru Međunarodnog saveta za vojne sportove CISM
.
6. Vazdušno strelište;
Adaptirati i privesti nameni prostoriju namenjenu za vazdušno strelište na Vojnoj akadamiji, koja nije u funkciji od 1957. godine.
Implementacijom projektnih aktivnosti doprinelo bi se razvijanju višeg nivoa obuke sportske sekcije, obuci kadeta i instruktora strelјaštva. Postoji mogućnost organizacije takmičenja.


Strateški/pravni osnov: Evropska povelјa o sportu, Zakon o sportu, Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas