Identifikacioni broj: PR00-091-OVKV0-1300/03-03/10

 

Naziv projekta: ''Uvođenje grajanja u TZR Čačak''

Nosilac aktivnosti: Komanda KoV

Kratak opis: U TZR 'Čačak' izgraditi kontejnerske kotlarnice i povezivati ih na gradski gasovod. U objektima koji imaju instalacije radijatorskog grejanja, predviđena je raparacija tih instalacija a za proizvodne hale predviđena je izgradnja novih instalacija grejanja toplim vazduhom, obzirom da su postojeće instalacije u halama neupotreblјive.

Strateški/pravni okvir
: Deklaracija UM Milenijumski cilјevi razvoja, Evropa 2020 Evropska strategija održivog razvoja, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija razvoja energetike RS do 2015. godine, Nacionalna strategija održivog razvoja.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas