Identifikacioni broj: PR00-091-OMVZ0-1300/01-01/10

 

Naziv projekta: ''Zamena kotlova radi obezbeđenja toplovodnog grejanja u VK - Lisičiji potok''

Nosilac aktivnosti: Uprava za vojno zdravstvo (Centralna apoteka - skladište)

Kratak opis: Za obezbeđenje toplovodnog grejanja u VK ''Lisičiji potok'' u kotlarnici instalirana su tri kotla Neovulkan III, koja su u pogonu od 1968. godine. Kotlovi koriste čvrsto gorivo (mrki ugalј - granulacija kocka i sirovo drvo), bez mogućnosti kontrole emisije produkata sagorevanja. Prisustvo štetnih materija: sumpora, dima i mikročestica u prostoru kotlarnice i van nje su iznad svih propisanih normi. Kotlove je potrebno zameniti novim toplovodnim kotlovima istog kapaciteta sa automatskim loženjem (ATK - valјkasti kotlovi 90/70°) sa gorionicima na ekstra lako lož ulјe. Takođe, potrebna je izrada novih dimnjačkih priklјučaka na postojeći dimnjak, montaža ukopane cisterne za smeštaj energenata kapaciteta 25t, montaža novih ulјnih vodova od cisterne do gorionika i u prostoriji kotlarnice obezbeđenje rasvete, spuštanje plafona i obrada zidova i podova.

Strateški/pravni osnov: Deklaracija UN Milenijumski cilјevi razvoja, Evropa 2020, Evropska strategija održivog razvoja, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija razvoja energetike RS za period do 2015. godine, Nacionalna strategija održivog razvoja.

Početak projekta:  01.08.2013.

Završetak projekta: 01.11.2013.

Izvor finansiranja: Donacije


 

 

 

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas