GOR_9198.JPG

Održan radni sastanak sa g-dinom Bernardom O'Salivenom

27. 03. 2013

Predstavnici Sektora za budžet i finansije, predvođeni pomoćnikom ministra g-dinom Srbislavom Cvejićem i direktorom Direkcije za upravljanje projektima dr Prodom Šećerovim, uz prisustvo Ivane Vukašinović, rukovodioca Grupe za planiranje i programiranje projektima i Zorice Vuković, referenta za prevođenje, imali su dana 27.03.2013. godine radni sastanak sa predstavnikom konsultantske agencije ''Maksima konsalting'' (Maxima Consulting) g-dinom Bernardom O'Salivenom, na temu uticaja međunarodne razvojne pomoći na sistem odbrane u periodu od 2007. do 2011. godine.

Agencija ''Maksima konstalting'' angažovana je od strane Kancelarije za evropske integracije radi sprovođenja projekta ''Evaluacije efikasnosti i efektivnosti međunarodne razvojne pomoći u Republici Srbiji'' i njeno finansiranje je obezbedila Švedska agencija za  međunarodni razvoj i saradnju - SIDA.

Pomenuti projekat bi trebalo da pokaže na koji način je ta pomoć uticala na sveukupnu reformu državne uprave u Republici Srbiji

G-din O'Saliven je u okviru ovog projekta zadužen za sektor Vladavine prava u koji spada i Ministarstvo odbrane.

Ključna pitanja na koja je trebalo dostaviti odgovore a koja su ujedno i bila predmet ovog radnog sastanka su:

  • Glavni strateški ciljevi, potrebe i prioriteti sektora u kom se nalazi Ministarstvo odbrane u proteklh 5-6 godina i sada;
  • U kojoj meri se donatorska pomoć odrazila na ove strateške potrebe u sektoru Vladavine prava (nacionalne, potrebe za priključivanje EU i prioriteti donatora), uključujući i iznose finansiranja (ukupne i po svakoj temi ili sektoru);
  • Iskustvo Ministarstva odbrane u programiranju, kao i na koji način su identifikovani i birani projekti za ispunjenje pomenutih potreba;
  • Do koje mere je portfolio projekata postigao strateške ciljeve u sektoru/temi? Koji su bili glavni faktori koji su uticali na njihovu implementaciju?
  • Veze između projekata, uključujući i izgradnju na prošloj pomoći, koordinacija kroz projekte i donatorske programe i povezanosti sa projektima drugih sektora;
  • Odnos između ostvarenih ciljeva i dobijene pomoći i koji su mehanizmi za realizaciju bili najviše/najmanje uspešni u postizanju rezultata (tvining projekti, tehnička pomoć, direktne alokacije, grantovi, radovi/nabavke itd), uključujući i iskustva sa implementacionim jedinicama;
  • Uticaj pomoći na sektor/temu u pogledu opipljivih rezultata, kao i bilo kojih neočekivanih posledica (pozitivnih ili negativnih);
  • Održivost ovih efekata, bilo stvarnih bilo očekivanih, van vremenskog okvira u kom je dobijena pomoć;
  • Naučene lekcije, posebno one koje će biti korisne za programiranje u budućnosti.

G-din O'Saliven je ukratko predstavio projekat ''Evaluacija efikasnosti i efektivnosti razvojne pomoći u Republici Srbiji'' koji se sprovodi u cilju dostavljanja izveštaja Evropskoj komisiji o sveukupnom sprovođenju reformi po sektorima kroz ukupnu razvojnu pomoć koju je Srbija primila u periodu od 2007. do 2011. godine.

Nakon predstavljanja Direkcije za upravljanje projektima, od strane pomoćnika ministra g-dina Srbislava Cvejića i direktora dr Prode Šećerova, pod čijom nadležnošću spadaju i pitanja koja su od značaja za pomenuti projekat i sprovođenje evaluacije, g-din O'Saliven je iskazao svoju podršku ovakvoj novini u funkcionisanju sistema odbrane, dodajući da se na taj način Ministarstvu odbrane otvaraju novi putevi za dobijanje međunarodne razvojne pomoći - putem međusektorskog pristupa koji bi na veoma značajan način doprineo reformama u više sektora, kao i većoj vidljivosti Ministarstva odbrane pri dodeljivanju EU sredstava, što bi takođe omogućilo i brži razvoj sistema odbrane.

Na kraju sastanka je dogovoreno da g-din O'Salivan dostavi predstavnicima Ministarstva nacrt svog izveštaja o efikasnosti kako bi Direkcija za upravljanje projektima mogla do dostavi svoje komentare.

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas