Flag-Pins-Norway-Serbia.jpg

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA ORGANIZACIJSKE JEDINICE MO i VS

23. 04. 2013

Otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata za finansiranje iz norveške bilateralne pomoći u 2013. godini - krajnji rok 10.05.2013. godine

Ovim putem obaveštavamo sve organizacijske jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da Kancelarija za evropske integracije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, otvara poziv za dostavljanje predloga projekata za finansiranje iz norveške bilateralne pomoći u 2013. godini.
Planirani iznos podrške za nove projekte kroz bilateralni program pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji u 2013. godini iznosi 37.500.000 NOK (što iznosi oko 5.000.000 EUR).
Sredstva iz bilateralnog paketa su namenjena jačanju demokratije, vladavine prava i sektora bezbednosti, podršci održivom razvoju Srbije kroz povećanje konkurentnosti i energetske efikasnosti, u sklopu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.


Obrazac predloga projekta Obrazac budžeta

 

Prioriteti za podršku: 
 

 1. Jačanje vladavine prava
  Borba protiv kriminala, borba protiv korupcije, upravljanje granicama i zaštita osnovnih prava, povećanje kapaciteta nezavisnih agencija, povećanje transparentnosti i efikasnosti sudova i jačanje sudske nezavisnosti, unapređenje stanja ljudskih i manjinskih prava. 
 1. Reforma državne uprave
  Izgradnja institucija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, povećanje efikasnosti državne uprave, profesionalizacija, decentralizacija vlasti, racionalizacija troškova, upravljanje javnim finansijama. 
 1. Konkurentnost
  Politike u oblasti konkurentnosti, poboljšanje pravnog okvira i smanjenje administracije za funkcionisanje i razvoj privatnog biznisa, zaštita potrošača i bezbednost proizvoda, unapređenje izvoza, strane direktne investicije, smanjenje regionalnih razlika. Poseban fokus je na oblasti poljoprivrede. 
 1. Energetika, životna sredina i klimatske promene
  Izmene propisa i podsticajne mere za povećanje energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, ''čiste'' tehnologije, unapređenje svesti o značaju energetske efikasnosti, upravljanje otpadom i hemikalijama, vodosnabdevanje i prerada otpadnih voda, kvalitet vazduha i buka. 
 1. Reforma sektora bezbednosti
  Jačanje kapaciteta kadrova Ministarstva odbrane Republike Srbije, poštovanje rodne ravnopravnosti u Vojsci Srbije, unapređenje bezbednosti skladištenja municije, uništavanje mina uključujući kasetnu municiju, civilni angažman profesionalnih vojnika po isteku njihove aktivne službe.

 

U tekstu predloga projekta treba definisati opšti cilj budućeg projekta, specifične ciljeve (od 1 do 3), rezultate i aktivnosti neophodne za postizanje rezultata, korisnike i partnere, vreme neophodno za izvršenje projekta i budžet.
Prilikom formulisanja predloga projekata, potrebno je da organizacione jedinice uvek imaju u vidu definisane prioritete Ministarstva odbrane, koji će biti podržani od strane Kraljevine Norveške u 2013. godini.
Projekti mogu biti dvogodišnji ili trogodišnji.
Aspekte rodne ravnopravnosti, borbe protiv korupcije, zaštite životne sredine i umanjenja negativnih efekata klimatskih promena potrebno je uključiti u sve projekte gde je to relevantno, kao i međusektorske aspekte, dok su važne ciljne grupe manjine, deca i žene.
Ne postoji maksimalan iznos godišnjeg budžeta po projektu ali imajući u vidu ograničen ukupan iznos sredstava za ceo program pomoći, napominjemo da je dosadašnji prosek vrednosti odobrenih projekata iznosio oko 450.000 EUR godišnje po projektu.
Neophodno je da Ministarstvo odbrane, kao predlagač projekta, obezbedi sopstveno finansijsko učešće u iznosu od minimum 10% od ukupnog budžeta projekta.
Ovim putem vam dostavljamo obrazac predloga projekta koji možete preuzeti ovde i obrazac budžeta koji možete preuzeti ovde.
Obrazac predloga projekta ne treba biti popunjen potpuno, neophodno je popuniti polja označena zvezdicom, dok će ostala polja popunjavati ovlašćena lica iz Direkcije za upravljanje projektima.
Neophodno je da vaše obrasce predloga projekata dostavite Direkciji za upravljanje projektima najkasnije do petka, 10. maja 2013. godine, kako bi Direkcija imala dovoljno vremena da predloge sredi, prevede i podnese Kancelariji za evropske integracije na vreme.
Rok za dostavu predloga projekata Kancelariji za evropske integracije je 14. maj 2013. godine.

Ukoliko su vam potrebne informacije za popunjavanje obrazca predloga projekata ili ako imate bilo kakva pitanja vezana za navedenu bilateralnu pomoć, možete kontaktirati vs Zoricu Vuković putem elektronske pošte zorica.vukovic@mod.gov.rs ili putem telefona 23-992.
Za sve informacije u vezi sa obrascem za budžet, obratite se vs LJubici Babić putem elektronske pošte ljubica.babic@mod.gov.rs ili na telefon 23-992.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas