Identifikacioni broj: PR00-074-OMVZ0-1200/01-02/21

 

Naziv projekta: ''Podizanje kapaciteta Centra za usavršavanje kadrova ABHO MO RS''

Nosilac aktivnosti: Centar za usavršavanje kadrova ABHO MO RS

Kratak opis: Unapređenje kapaciteta Cetnra za usavršavanje kadrova ABHO u cilju njegovog institucionalnog razvoja u regionalni centar ABHO sa akcentom na dalje usavršavanje vojnih i civilnih kadrova, kako regiona tako i sveta u okviru HBRN oblasti, kvalitetnije i efikasnije laboratorijske analize i kontrole, kao i obuke ljudstva različitog profila iz oblasti radiološke i hemijske analize različitih uzoraka, RHB dekontaminacije i NHB zaštite.

Strateški/pravni osnov: Evropska strategija bezbednosti, Strategija EU protiv širenja oružja za masovno uništenje, Strategija nacionalne bezbednosti, Zakon o civilnoj zaštiti.

Početak projekta
: U proceduri.

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: /

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas