Identifikacioni broj: PR00-046-OMVZ0-1200/01-02/20

 

Naziv projekta: ''Podizanje kapaciteta Vazduhoplovnomedicinskog instituta''

Nosilac aktivnosti: Vazduhoplovnomedicinski institut

Kratak opis: Realizacija projekta ima za cilj da omogući Vazduhoplovnomedicinskom institutu da unapredi kapacitete i samim tim, doprinese uspostavljanju jedinog regionalnog centra za vazduhoplovnu medicinu na ovim prostorima. Projekat podrazumeva nabavku hiperbarične komore, trenažera noćnog vida, kompletne opreme za virusološku, bakteriološku i serološku laboratoriju, kao i organizaciju obuka za zaposlene za rad sa nabavljenom opremom. Uspostavljanje ovakvog regionalnog centra doprinosi kako naučno-istraživačkom radu u ovoj oblasti u celom regionu, tako i kvalitetnijoj vazduhoplovno-vojnoj obuci vojnika Vojske Srbije ali i vojnika zemalja regiona.

Strateški/pravni okvir: Evropa 2020, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Početak projekta: U izradi.

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: /

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas