Identifikacioni broj: PR00-072-OVOJ6-1200/02-01/21

 

Naziv projekta: ''Uspostavljanje centra za čuvanje podataka (Data Center) u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije''

Nosilac aktivnosti: Uprava za telekomunikacije i informatiku

Kratak opis: Uspostavljanje Data centra podrazumeva kreiranje centralne baze podataka, kao i centralnog servera sistema odbrane Republike Srbije. Planirano je dao ovaj centar u sebi integriše i podršku za zaštitu i oporavak sistema u slučaju zemljotresa, požara, poplave i u sličnim vanrednim situacijama. Projekat bi trebalo da doprinese opštem sistemu zaštite i čuvanja poverljivih informacija i podataka.

Strateški/pravni osnov: Deklaracija UN Milenijumski ciljevi razvoja, Evropa 2020, Strategija razvoja elektronske uprave u RS od 2009 do 2013. godine, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o odbrani.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: /

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas