Identifikacioni broj: PR00-011-OMMR2-1200/01-01/10

 

Naziv projekta: ''Unapređenje bezbednosti skladištenja municije kroz ispitivanje stabilnosti baruta - nabavka opreme za masenu spektrometriju''

Nosilac aktivnosti: Uprava za odbrambene tehnologije

Kratak opis: Utvrđivanje stanja baruta i pogonskih goriva u uskladištenoj municiji pouzdanom i savremenom metodologijom ispitavanja radi određivanja prioriteta delaboracije municije u procesima demilitarizacije i radi blagovremenog uklanjanja neispravne municije iz skladišta radi smanjenja verovatnoće nastanka akcidenata usled samozapaljenja baruta i pogonskih goriva. U sklopu projekta potrebno je realizovati nabavku opreme za masenu spektrometrijsku analizu uzoraka.

Strateški/pravni okvir: Deklaracija UN Milenijumski ciljevi razvoja, Evropska strategija bezbednosti, Strategija nacionalne bezbednosti, Strategija nacionalne bezbednosti, Strategija odbrane RS.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: /

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas