Identifikacioni broj: PR00-073-OVOJ2-1200/02-01/10

 

Naziv projekta: ''Uspostavljanje primarnog etalona velike dužine i etalona horizontalnih i vertikalnih uglova u zatvorenom laboratorijskom prostoru''

Nosilac aktivnosti: Vojnogeografski institut

Kratak opis: Metrološka laboratorija ML06 svoje primarne i radne etalone velike dužine i ugla razvila je u terenskim uslovima, terenski poligoni - baze. Kapaciteti ML06 uslovljeni su atmosferskim prilikama, te se pregled merne opreme izvodi samo ako su atmosferski uslovi u skladu sa propisima (metrološkim uputstvima). Mogućnost metrološkog pregleda u laboratorijskim uslovima (zatvorenom prostoru sa kontrolisanim klimatskim parametrima) značajno bi povećao kapacitete ML06 za metrološki pregled merila korisnika u MO i VS.

Strateški/pravni okvir: Evropa 2020, Zakon o odbrani, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS.

Početak projekta
: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas