Identifikacioni broj: PR00-072-OVOJ2-1300/01-02/10

 

Naziv projekta: ''Unapređenje kapaciteta za aerofotogrametrijsko snimanje''

Nosilac aktivnosti: Vojnogeografski institut

Kratak opis: Uvođenje sistema za snimanje iz vazduha poznatog kao LIDAR (Light Detection and Ranging) ima za cilj da omogući prikupljanje velikog broja informacija o objektima na površini Zemlje kao i o zemljišnim oblicima sa velikom gustinom trodimenzionalno određenih tačaka u visokoj rezoluciji. Time se obezbeđuje visok kvalitet prikaza i velike mogućnosti brze i pouzdane analize snimljenog zemljišta (između ostalog omogućava brzu i pouzdanu analizu terena u vanrednim i kriznim situacijama, poput poplava, pojava klizišta i sl.). Uspostavljanje jedinstvenog data centra za čuvanje i arhivu svih podataka prikupljenih tokom snimanja iz vazduha.

Strateški/pravni okvir: Evropa 2020, Zakon o odbrani, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas