Identifikacioni broj: PR00-071-OVOJ2-1300/02-03/10

 

Naziv projekta: ''Unapređenje tehničko-tehnološkog procesa kartografsko-reprodukcijske podrške i štampe u izradi geotopografskih materijala.''

Nosilac aktivnosti: Vojnogeografski institut

Kratak opis: Unapređenje kapaciteta Vojnogeografskog instituta u procesu kartografsko-reprodukcijske podrške i štampe geotopografskih materijala. Projektom se postižu sledeći rezultati:

1. Kvalitetnija podrška izradi geotopografskih materijala.

2. Brža i kvalitetnija štampa geotopografskih materijala.

3. Mogućnost izrade analognog GTM-a po zahtevu korisnika i naručioca radova.

Strateški/pravni okvir: Evropa 2020, Zakon o odbrani, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas