Identifikacioni broj: PR00-061-OMOJ0-0000/02-01/10

 

Naziv projekta: ''Razvoj VFC u regionalni filmski centar - digitalizacija filmskog arhiva''

Nosilac aktivnosti: VFC ''Zastava film''

Kratak opis: Regionalni razvoj VFC trebalo bi da se odvija u 5 faza:

1. Predstavljanje kapaciteta VFC u okviru međunarodne vojne saradnje,

2. Praćenje regionalnih aktivnosti iz oblasti međunarodne vojne saradnje (vežbe, seminari, radionice, kursevi),

3. Digitalizacija filmskog arhiva i stvaranje uslova za početni oblik regionalne saradnje u oblasti kinematografije,

4. Formiranje regionalnog tima za filmsku delatnost,

5. Analiza postojećih kapaciteta VFC.

Strateški/pravni okvir: Evropa 2020, Evropska konvencija o kulturi, Evropska konvencija o kinematografskoj produkciji, Zakon o kulturi, Zakon o kinematografiji, Strategija nacionalne bezbednosti RS, Nacionalna stragegija održivog razvoja, Strategija razvoja informacionog društva u RS, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS za period od 2010. do 2015. godine.

Početak projekta: /

Završetak projekta: /

Izvor finansiranja: Donacije

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas