GOR_9198.JPG

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК СА Г-ДИНОМ БЕРНАРДОМ О'САЛИВЕНОМ

27. 03. 2013

Представници Сектора за буџет и финансије, предвођени помоћником министра г-дином Србиславом Цвејићем и директором Дирекције за управљање пројектима др Продом Шећеровим, уз присуство Иване Вукашиновић, руководиоца Групе за планирање и програмирање пројектима и Зорице Вуковић, референта за превођење, имали су дана 27.03.2013. године радни састанак са представником консултантске агенције ''Максима консалтинг'' (Maxima Consulting) г-дином Бернардом О'Саливеном, на тему утицаја међународне развојне помоћи на систем одбране у периоду од 2007. до 2011. године.

Агенција ''Максима консталтинг'' ангажована је од стране Канцеларије за европске интеграције ради спровођења пројекта ''Евалуације ефикасности и ефективности међународне развојне помоћи у Републици Србији'' и њено финансирање је обезбедила Шведска агенција за  међународни развој и сарадњу - СИДА.

Поменути пројекат би требало да покаже на који начин је та помоћ утицала на свеукупну реформу државне управе у Републици Србији

Г-дин О'Саливен је у оквиру овог пројекта задужен за сектор Владавине права у који спада и Министарство одбране.

Кључна питања на која је требало доставити одговоре а која су уједно и била предмет овог радног састанка су:

  • Главни стратешки циљеви, потребе и приоритети сектора у ком се налази Министарство одбране у протеклх 5-6 година и сада;
  • У којој мери се донаторска помоћ одразила на ове стратешке потребе у сектору Владавине права (националне, потребе за прикључивање ЕУ и приоритети донатора), укључујући и износе финансирања (укупне и по свакој теми или сектору);
  • Искуство Министарства одбране у програмирању, као и на који начин су идентификовани и бирани пројекти за испуњење поменутих потреба;
  • До које мере је портфолио пројеката постигао стратешке циљеве у сектору/теми? Који су били главни фактори који су утицали на њихову имплементацију?
  • Везе између пројеката, укључујући и изградњу на прошлој помоћи, координација кроз пројекте и донаторске програме и повезаности са пројектима других сектора;
  • Однос између остварених циљева и добијене помоћи и који су механизми за реализацију били највише/најмање успешни у постизању резултата (твининг пројекти, техничка помоћ, директне алокације, грантови, радови/набавке итд), укључујући и искуства са имплементационим јединицама;
  • Утицај помоћи на сектор/тему у погледу опипљивих резултата, као и било којих неочекиваних последица (позитивних или негативних);
  • Одрживост ових ефеката, било стварних било очекиваних, ван временског оквира у ком је добијена помоћ;
  • Научене лекције, посебно оне које ће бити корисне за програмирање у будућности.

Г-дин О'Саливен је укратко представио пројекат ''Евалуација ефикасности и ефективности развојне помоћи у Републици Србији'' који се спроводи у циљу достављања извештаја Европској комисији о свеукупном спровођењу реформи по секторима кроз укупну развојну помоћ коју је Србија примила у периоду од 2007. до 2011. године.

Након представљања Дирекције за управљање пројектима, од стране помоћника министра г-дина Србислава Цвејића и директора др Проде Шећерова, под чијом надлежношћу спадају и питања која су од значаја за поменути пројекат и спровођење евалуације, г-дин О'Саливен је исказао своју подршку оваквој новини у функционисању система одбране, додајући да се на тај начин Министарству одбране отварају нови путеви за добијање међународне развојне помоћи - путем међусекторског приступа који би на веома значајан начин допринео реформама у више сектора, као и већој видљивости Министарства одбране при додељивању ЕУ средстава, што би такође омогућило и бржи развој система одбране.

На крају састанка је договорено да г-дин О'Саливан достави представницима Министарства нацрт свог извештаја о ефикасности како би Дирекција за управљање пројектима могла до достави своје коментаре.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас