Direkcija-Informisanje.JPG

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕН РАД ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

15. 11. 2013

''Some ministries are being more imaginative in addressing their needs with donor funds. Through the Directorate for Project Management, the Ministry of Defence is adopting a more proactive approach to donor funding. Through the Directorate, the Ministry will identify more interministerial cooperation opportunities, particularly with the Ministry of Interior on emergency planning, training and implementation, where financial resources can be pooled''.

- Final Report -
''Evaluation of effectiveness and efficiency of development assistance to the Republic of Serbia per sector''

''Нека министарства постају иновативнија у решавању својих потреба уз помоћ донаторских фондова. Кроз Дирекцију за управљање пројекима, Министарство одбране усваја проактивнији приступ донаторском финансирању. Посредством Дирекције, Министарство ће идентификовати већи број могућности за међуресорску сарадњу, посебно са Министарством унутрашњих послова везано за планирање, обуке и имплементацију у ванредним ситуацијама, при чему се могу прикупити финансијска средства''.

- Завршни извештај -
''Евалуација делотворности и ефикасности развојне помоћи Републици Србији по секторима
''
 

Сврха овог оцењивања је да обезбеди непристрасну и свеобухватну процену ефективoсти и ефикасности међународне развојне помоћи Републици Србији за сваки сектор (и тематски подсектор) у периоду 2007 - 2011.

Општи циљ пројекта је да се допринесе ефикасности програмирања међународне развојне помоћи, кроз обезбеђивање квалитета релевантних средњорочних планских докумената, да се проследе информације за ажурирање NAD1 и будућих програма међународне помоћи, укључујући IPA 2014 - 2020.

Процена је извршена од стране консултантске фирме Maxima Consulting, у партнерству са Institute for Teritorial Economic Development - InTER, који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу - SIDA и управља International Management Group - IMG, у сарадњи са корисником, српском Канцеларијом за европске интеграције - SEIO.

 

Целокупан документ можете погледати на следећем линку 
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/5/194/Final%20Evaluation%20Report.pdf

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас