Flag-Pins-Norway-Serbia.jpg

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МО и ВС

23. 04. 2013

Отворен позив за достављање предлога пројеката за финансирање из норвешке билатералне помоћи у 2013. години - крајњи рок 10.05.2013. године

Овим путем обавештавамо све организацијске јединице Министарства одбране и Војске Србије да Канцеларија за европске интеграције, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, отвара позив за достављање предлога пројеката за финансирање из норвешке билатералне помоћи у 2013. години.
Планирани износ подршке за нове пројекте кроз билатерални програм помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији у 2013. години износи 37.500.000 НОК (што износи око 5.000.000 ЕУР).
Средства из билатералног пакета су намењена јачању демократије, владавине права и сектора безбедности, подршци одрживом развоју Србије кроз повећање конкурентности и енергетске ефикасности, у склопу процеса придруживања Србије Европској унији.


Образац предлога пројекта Образац буџета

 

Приоритети за подршку: 
 

 1. Јачање владавине права
  Борба против криминала, борба против корупције, управљање границама и заштита основних права, повећање капацитета независних агенција, повећање транспарентности и ефикасности судова и јачање судске независности, унапређење стања људских и мањинских права. 
 1. Реформа државне управе
  Изградња институција и усклађивање са правним тековинама ЕУ, повећање ефикасности државне управе, професионализација, децентрализација власти, рационализација трошкова, управљање јавним финансијама. 
 1. Конкурентност
  Политике у области конкурентности, побољшање правног оквира и смањење администрације за функционисање и развој приватног бизниса, заштита потрошача и безбедност производа, унапређење извоза, стране директне инвестиције, смањење регионалних разлика. Посебан фокус је на области пољопривреде. 
 1. Енергетика, животна средина и климатске промене
  Измене прописа и подстицајне мере за повећање енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије, ''чисте'' технологије, унапређење свести о значају енергетске ефикасности, управљање отпадом и хемикалијама, водоснабдевање и прерада отпадних вода, квалитет ваздуха и бука. 
 1. Реформа сектора безбедности
  Јачање капацитета кадрова Министарства одбране Републике Србије, поштовање родне равноправности у Војсци Србије, унапређење безбедности складиштења муниције, уништавање мина укључујући касетну муницију, цивилни ангажман професионалних војника по истеку њихове активне службе.

 

У тексту предлога пројекта треба дефинисати општи циљ будућег пројекта, специфичне циљеве (од 1 до 3), резултате и активности неопходне за постизање резултата, кориснике и партнере, време неопходно за извршење пројекта и буџет.
Приликом формулисања предлога пројеката, потребно је да организационе јединице увек имају у виду дефинисане приоритете Министарства одбране, који ће бити подржани од стране Краљевине Норвешке у 2013. години.
Пројекти могу бити двогодишњи или трогодишњи.
Аспекте родне равноправности, борбе против корупције, заштите животне средине и умањења негативних ефеката климатских промена потребно је укључити у све пројекте где је то релевантно, као и међусекторске аспекте, док су важне циљне групе мањине, деца и жене.
Не постоји максималан износ годишњег буџета по пројекту али имајући у виду ограничен укупан износ средстава за цео програм помоћи, напомињемо да је досадашњи просек вредности одобрених пројеката износио око 450.000 ЕУР годишње по пројекту.
Неопходно је да Министарство одбране, као предлагач пројекта, обезбеди сопствено финансијско учешће у износу од минимум 10% од укупног буџета пројекта.
Овим путем вам достављамо образац предлога пројекта који можете преузети овде и образац буџета који можете преузети овде.
Образац предлога пројекта не треба бити попуњен потпуно, неопходно је попунити поља означена звездицом, док ће остала поља попуњавати овлашћена лица из Дирекције за управљање пројектима.
Неопходно је да ваше обрасце предлога пројеката доставите Дирекцији за управљање пројектима најкасније до петка, 10. маја 2013. године, како би Дирекција имала довољно времена да предлоге среди, преведе и поднесе Канцеларији за европске интеграције на време.
Рок за доставу предлога пројеката Канцеларији за европске интеграције је 14. мај 2013. године.

Уколико су вам потребне информације за попуњавање образца предлога пројеката или ако имате било каква питања везана за наведену билатералну помоћ, можете контактирати вс Зорицу Вуковић путем електронске поште zorica.vukovic@mod.gov.rs или путем телефона 23-992.
За све информације у вези са обрасцем за буџет, обратите се вс Љубици Бабић путем електронске поште ljubica.babic@mod.gov.rs или на телефон 23-992.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас