Идентификациони број: PR00-114-OMLJ4-1200/00-01/10

 

Назив пројекта: ''Подизање капацитета Спортског центра на Војној академији''

Носилац активности: Одсек за војни спорт, Војна академија

Кратак опис: Фазе имплементације пројекта:
1. Теретана на отвореном;
Развој опште физичке кондиције припадника ВА и МО, развијање снаге и неговање боди билдинга као спорта у МО и ВС.
Модернизовање спортског комплекса на Војној академији адаптацијом теретане на отвореном постављањем функционалних справа за вежбање.
Пројекат је одржив у смислу непрекидног коришћења поменуте локације кроз: реализацију наставе са кадетима Војне академије, обуку ученика Војне гимназије и професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије, развој боди билдинга као спортске активности, развој анаеробних способности припадника Министарства одбране и Војске Србије, упражнавање спортских активности у природном амбијенту итд.
2. Испитивање неуро-мишићне функције;
Развијање постојеће лабораторије за морфолошка и функционална истраживања при Катедри за физичку културу. Добијени резултати ће бити примењени у настави са ученицима и кадатима, спорту и рекреацији. Пројектне активности подразумевају набавку динамометара и остале пратеће опреме.
3. Вештачка стена;
Развој пењачког спорта (брзинско слободно пењање на вештачкој стени) у Војсци Србије и Републици Србији.
Израда болдера и вештачке стене (9,5м x 18м) која се наслања на спољни зид објекта Војне академије (КН-4) према спортском центру и платоу за постројавање. Ово би била највећа вештачка стена у Београду и Србији.
Одрживост пројекта у смислу непрекидног коришћења од стране ученика Војне гимназије, кадета Војне академије, као и припадника Министарства одбране и Војске Србије, цивилних структура, организовања домаћих и међународних такмичења, развој пењачког спорта у Републици Србији итд.
4. Мачевалачки спорт;
Набавка мачевалачке опреме (тренажне, тренерске и такмичарске, за жене и мушкарце за флорет, мач и сабљу).
Одрживост пројекта у смислу непрекидног коришћења кроз: обуку ученика Војне гимназије, кадета Војне академије, као и припадника Министарства одбране и Војске Србије, организовање међународних спортских такмичења у мачевању у оквиру Међународног савета за војне спортове CISM, припрему и одлазак екипа на такмичења у оквиру билатералне војне сарадње између Војних академија и Оружаних снага, развој мачевања у Републици Србији итд.
5. Пентатлон препреке;
Развој пентатлона као војне такмичарске спортске дисциплине у Војсци Србије.
Одрживост пројекта се остварује путем његовог непрекидног коришћења: обука ученика ВГ, кадета ВА, као и припадника МО и ВС, развој војног пентатлона у Војсци Србије, организовање летњих припрема пентатлонаца из МО и ВС као и из страних оружаних снага, организовање међународних спортских такмичења у војном пентатлону у оквиру Међународног савета за војне спортове ЦИСМ.
6. Ваздушно стрелиште;
Адаптирати и привести намени просторију намењену за ваздушно стрелиште на Војној акадамији, која није у функцији од 1957. године.
Имплементацијом пројектних активности допринело би се развијању вишег нивоа обуке спортске секције, обуци кадета и инструктора стрељаштва. Постоји могућност организације такмичења.

Стратешки/правни основ: Европска повеља о спорту, Закон о спорту, Стратегија националне безбедности Републике Србије, Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас