Идентификациони број: PR00-130-OMBF2-1314/01-01/10

 

Назив пројекта: ''Реализација увођења стандарда ISO 9001 у Дирекцији за управљање пројектима СБФ МО''

Носилац активности: Дирекција за управљање пројектима СБФ МО

Кратак опис: Стандард ISO 9001 се односи на управљање квалитетом и при том Дирекција за управљање пројектима СБФ МО мора да испуни захтеве корисника у вези са квалитетом, поштује законске прописе, стално унапређује задовољство корисника и осталих заинтересованих учесника и континуирано побољшава организационе перформансе.

Стратешки/правни оквир
: Закон о стандардизацији Републике Србије, Закон о акредитацији Републике Србије, SRPS ISO 9001:2008, Системи менаџмента квалитетом - Захтеви, Директива ЕУ под бројем 98/34/EC у директној вези са уредбом Европске комисије бр. 765/2008.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас