Идентификациони број: PR00-061-OMLJ3-1300/04-01/10

 

Назив пројекта: ''Прикупљање имена жртава Војске Краљевине Србије у Првом светском рату''

Носилац активности: Војни архив

Кратак опис: У склопу учешћа Републике Србије у међународном пројекту под називом ''Свет се сећа'' а који има за циљ да се прикупе имена жртава погинулих током Првог светског рата, Војни архив ће имати кључну улогу у истраживању и дигитализацији архивске грађе из фонда Војске Краљевине Србије, као и у креирању финалне базе података са именима жртава Првог светског рата.
Имајући у виду наведно, потребно је извршити осавремењивање информатичке опреме у Војном архиву, потребне за реализацију наведеног пројекта, као и обезбедити ангажовање додатног људства неопходног за успешну реализацију задатка.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Европска конвенција о култури, Закон о култури, Закон о делатностима од општег интереса у области културе, Стратегија националне безбедности РС, Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Стратегија развоја информационог друштва у РС, Стратегија научног и технолошког развоја РС.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације 

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас