Идентификациони број: PR00-073-OVOJ2-1200/02-01/10

 

Назив пројекта: ''Успостављање примарног еталона велике дужине и еталона хоризонталних и вертикалних углова у затвореном лабораторијском простору''

Носилац активности: Војногеографски институт

Кратак опис: Метролошка лабораторија МЛ06 своје примарне и радне еталоне велике дужине и угла развила је у теренским условима, теренски полигони - базе. Капацитети МЛ06 условљени су атмосферским приликама, те се преглед мерне опреме изводи само ако су атмосферски услови у складу са прописима (метролошким упутствима). Могућност метролошког прегледа у лабораторијским условима (затвореном простору са контролисаним климатским параметрима) значајно би повећао капацитете МЛ06 за метролошки преглед мерила корисника у МО и ВС.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Закон о одбрани, Закон о научноистраживачкој делатности, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија научног и технолошког развоја РС.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас