Идентификациони број: PR00-072-OVOJ2-1300/01-02/10

 

Назив пројекта: ''Унапређење капацитета за аерофотограметријско снимање''

Носилац активности: Војногеографски институт

Кратак опис: Увођење система за снимање из ваздуха познатог као LIDAR (Light Detection and Ranging) има за циљ да омогући прикупљање великог броја информација о објектима на површини Земље као и о земљишним облицима са великом густином тродимензионално одређених тачака у високој резолуцији. Тиме се обезбеђује висок квалитет приказа и велике могућности брзе и поуздане анализе снимљеног земљишта (између осталог омогућава брзу и поуздану анализу терена у ванредним и кризним ситуацијама, попут поплава, појава клизишта и сл.). Успостављање јединственог дата центра за чување и архиву свих података прикупљених током снимања из ваздуха.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Закон о одбрани, Закон о научноистраживачкој делатности, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија научног и технолошког развоја РС.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас