Идентификациони број: PR00-071-OVOJ2-1300/02-03/10

 

Назив пројекта: ''Унапређење техничко-технолошког процеса картографско-репродукцијске подршке и штампе у изради геотопографских материјала.''

Носилац активности: Војногеографски институт

Кратак опис: Унапређење капацитета Војногеографског института у процесу картографско-репродукцијске подршке и штампе геотопографских материјала. Пројектом се постижу следећи резултати:

1. Квалитетнија подршка изради геотопографских материјала.

2. Бржа и квалитетнија штампа геотопографских материјала.

3. Могућност израде аналогног ГТМ-а по захтеву корисника и наручиоца радова.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Закон о одбрани, Закон о научноистраживачкој делатности, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија научног и технолошког развоја РС.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас