Идентификациони број: PR00-061-OMOJ0-0000/02-01/10

 

Назив пројекта: ''Развој ВФЦ у регионални филмски центар - дигитализација филмског архива''

Носилац активности: ВФЦ ''Застава филм''

Кратак опис: Регионални развој ВФЦ требало би да се одвија у 5 фаза:

1. Представљање капацитета ВФЦ у оквиру међународне војне сарадње,

2. Праћење регионалних активности из области међународне војне сарадње (вежбе, семинари, радионице, курсеви),

3. Дигитализација филмског архива и стварање услова за почетни облик регионалне сарадње у области кинематографије,

4. Формирање регионалног тима за филмску делатност,

5. Анализа постојећих капацитета ВФЦ.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Европска конвенција о култури, Европска конвенција о кинематографској продукцији, Закон о култури, Закон о кинематографији, Стратегија националне безбедности РС, Национална страгегија одрживог развоја, Стратегија развоја информационог друштва у РС, Стратегија научног и технолошког развоја РС за период од 2010. до 2015. године.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас