Идентификациони број: PR00-011-OMMR0-1200/03-01/10

 

Назив пројекта: ''Опремање покретним средствима и опремом за гашење пожара''

Носилац активности: Министарство одбране и Војска Србије

Кратак опис: Набавка ватрогасних возила и противпожарне опреме, средстава и материјала за гашење пожара. Опремити Министарство одбране и Војску Србије ватрогасним возилима (обновити постојеће капацитете), ватрогасним апаратима (типа Ц, ЦО2, НАФ), системима за одимљавање, проветравање и лаку пену, уређајима за импулсно гашење пожара, оделима за прилаз и улаз у ватру, ватрогасним комплетима, прахом, пенилом, халоном и нафом за гашење пожара.

Стратешки/правни оквир: Декларација УН Миленијумски циљеви развоја, Хјого оквир за деловање 2005-2015: Развој отпорности нација и заједница на катастрофе, Стратегија унутрашње безбедности ЕУ (пета стратешка област), Стратегија ЕУ за подршку смањењу ризика од катастрофа од земљама у развоју, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о одбрани, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија одбране РС.

Почетак пројекта: 01.05.2014.

Завршетак пројекта: 31.12.2016.

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас