Идентификациони број: PR00-051-OVOJ2-1300/02-04/21

 

Назив пројекта: ''Унапређење капацитета система за израду ГИС-а и картографских материјала у Војногеографском институту''

Носилац активности: Војногеографски институт

Кратак опис: Повећање постојећих хардверских капацитета Војногеографског института у процесу реализације ГИС пројеката и картографске продукције.

Стратешки/правни оквир: Европа 2020, Закон о научноистраживачкој делатности, Закон о одбрани, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија научно-технолошког развоја РС за период од 2010. до 2015. године.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас