Идентификациони број: PR00-091-OMVZ0-1300/01-01/10

 

Назив пројекта: ''Замена котлова ради обезбеђења топловодног грејања у ВК - Лисичији поток''

Носилац активности: Управа за војно здравство (Централна апотека - складиште)

Кратак опис: За обезбеђење топловодног грејања у ВК ''Лисичији поток'' у котларници инсталирана су три котла Неовулкан III, која су у погону од 1968. године. Котлови користе чврсто гориво (мрки угаљ - гранулација коцка и сирово дрво), без могућности контроле емисије продуката сагоревања. Присуство штетних материја: сумпора, дима и микрочестица у простору котларнице и ван ње су изнад свих прописаних норми. Котлове је потребно заменити новим топловодним котловима истог капацитета са аутоматским ложењем (АТК - ваљкасти котлови 90/70°) са горионицима на екстра лако лож уље. Такође, потребна је израда нових димњачких прикључака на постојећи димњак, монтажа укопане цистерне за смештај енергената капацитета 25т, монтажа нових уљних водова од цистерне до горионика и у просторији котларнице обезбеђење расвете, спуштање плафона и обрада зидова и подова.

Стратешки/правни оквир: Декларација УН Миленијумски циљеви развоја, Европа 2020, Европска стратегија одрживог развоја, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија развоја енергетике РС за период до 2015. године, Национална стратегија одрживог развоја.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас