Идентификациони број: PR00-091-OMMR3-1300/00-01/10

 

Назив пројекта: ''Развијање капацитета Техничког опитног центра у циљу унапређења енергетске ефикасности''

Носилац активности: Управа за инфраструктуру

Кратак опис: Заменом напојних каблова и трафо станица са опремом која омогућује прелазак на 20 kV напон и уградњом опреме за компензацију реактивне  енергије, оствариле би се значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и обезбедили услови за рад специфичне испитне опреме у оквиру Полигона, без варијација напона, што директно утиче на валидност резултата испитивања.

Стратешки/правни оквир: Декларација УН Миленијумски циљеви развоја, Европа 2020 Европска стратегија одрживог развоја, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године, Национална стратегија одрживог развоја.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас