Идентификациони број: PR00-101-OMMR3-1300/02-01/10

 

Назив пројекта: ''Коришћење соларне енергије у објектима Војне академије и Војне гимназије''

Носилац активности: Управа за инфраструктуру

Кратак опис: Општи циљ пројекта је допринос развоју фотонапонске технологије у објектима МО и ВС, користећи климатске ресурсе Србије али и истраживачке и индустријске потенцијале за што бржу адаптацију европским стандардима и прикључак међународним развојним плановима и програмима.
Коришћењем фотонапонске технологије за грејање санитарне потрошне воде и за производњу електричне енергије у објектима Војне академије и Војне гимназије, омогућило би уштеду потрошње фосилних горива за загревање оба објекта и самим тим би се допринело и значајној уштеди финансијских средстава.

Стратешки/правни оквир
: Декларација УН Миленијумски циљеви развоја, Европа 2020, Европска стратегија одрживог развоја, Стратегија националне безбедности РС, Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године, Национална стратегија одрживог развоја.

Почетак пројекта: /

Завршетак пројекта: /

Извор финансирања: Донације

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас